De Vlaamse Zwemfederatie (VZF) levert enkel een competitievergunning af indien de zwemmer door een arts medisch geschikt bevonden werd.

SCZ neemt deze medische geschiktheidsonderzoeken ernstig. Sinds jaren doen we bij voorkeur beroep op het Brussels Labo voor Inspanning & Topsport (BLITS), verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het Brussels Labo voor Inspanning en TopSport (BLITS) is een erkend keuringscentrum voor topsporters. Ook recreanten en niet-topsport competitiesporters kunnen bij BLITS terecht voor een sportmedisch onderzoek of een inspanningstest. BLITS is ontstaan uit de Vakgroep Menselijke Fysiologie van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitheapie van de Vrije Universiteit in Brussel. Het labo is gelegen op Campus OEFENPLEIN van de VUB te Etterbeek, en doet tevens dienst als wetenschappelijk onderzoekslabo van de vakgroep Menselijke Fysiologie. Onderzoek naar thermoregulatie, 'excercise and the brain', 'commuter cycling', letselpreventie en sporten met diabetes zijn slechts enkele onderzoeksdomeinen waarin BLITS actief is.

In de periode 2012-2013 hebben de mensen van BLITS, samen met collega's van de vereniging voor sport- en keuringsartsen (SKA), in opdracht van minister Muyters, een protocol ontwikkeld voor sportmedische geschiktheidsonderzoeken. Dit protocol is gebaseerd op medische literatuur (waar voorhanden) en expertopinies. Het bestaat uit twee delen, namelijk een 'anamnese' of bevraging van de sporter naar persoonlijke en familiale risicofactoren en een klinisch onderzoek, eventueel aangevuld met een rustelektrocardiogram. De bevraging gebeurt on-line.

Op basis van de literatuur en de expertopinies raadt BLITS een onderzoeksfrequentie aan van eenmaal per twee jaar, te starten vanaf 6 jaar. Een rustelektrocardiogram ('hartfilmpje') wordt vanaf 14 jaar om de vier jaar afgenomen, het basis klinisch onderzoek wordt aangevuld met een sportspecifiek orthopedisch onderzoek om de twee (<14) tot 4 (>14) jaar (afgewisseld met rustecg).

SCZ volgt de aanbevelingen van BLITS. Competiezwemmers moeten verplicht minstens elke 2 jaar een medisch onderzoek ondergaan. Voor andere leden is de keuring optioneel. SCZ en BLITS raden iedereen, maar vooral de ouderen (zwemmen volwassenen, aquagym, sportief zwemmen), aan om zich eveneens sportmedisch te laten onderzoeken. Doe vrijblijvend de bevraging en kom onmiddellijk te weten of verder onderzoek voor jou aangeraden is.

Dit onderzoek zal bij voorkeur doorgaan aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) te Etterbeek en dient tweejaarlijks herhaald te worden. Zwemmers mogen natuurlijk kiezen om een andere arts te raadplegen. Deze arts dient wel dezelfde onderzoeken uit te voeren als bij de VUB. Geef de arts het blanco attest en laat hem/haar onderaan bevestigen dat hij alle onderzoeken heeft uitgevoerd en dat je al dan niet geschikt bent om competitie te zwemmen.

Zwemmers bezorgen het attest aan het secretariaat (al dan niet via de trainer). Zonder tijdig vernieuwd attest zal de zwemmer niet langer voor wedstrijden ingeschreven worden.
Let goed op: wanneer je een afspraak maakt aan de VUB, zeg dan duidelijk dat het voor het medisch onderzoek van de Zaventemse zwemclub gaat. Zorg ook dat je de resultaten van de on-line bevraging bij je hebt.

Hieronder een kort overzicht van wat je allemaal moet doen voor je onderzoek bij de VUB:


 • Surf naar http://www.sportkeuring.be en vul de vragenlijst in. Druk de resultaten af of mail ze door naar de arts. (De artsen van VUB zijn Dr Luk Buyse of Wouter Eraly)
 • Je belt naar het nummer 02/629.22.22 (dienst sportgeneeskunde VUB) en vermeldt er duidelijk bij dat het om het medisch onderzoek van de Zaventemse zwemclub gaat.
 • Wanneer je naar je afspraak gaat neem je volgende zaken mee : ingevulde vragenlijst, 70 euro (zonder ecg) of 95 euro (met ecg) contant geld om te betalen of een Bancontact kaart, 
 • Vergeet niet te vragen dat ze je papier voor vergunningen (het medisch geschiktheidsonderzoek) daar afstempelen of je moet nog eens terugkeren.
 • Wanneer je de resultaten van je onderzoek ontvangt, geef je het geschiktheidsattest aan je trainer. Je moet enkel het attest afgeven; details van het onderzoek behoren tot het medisch geheim en hoeven we niet te kennen.
 • En maximaal twee jaar later herhaal je deze procedure.( Indien je attest van de medische keuring vervalt krijg je ruim op tijd hierover een mailtje van de secretaris).

Zij die liever een andere arts raadplegen:

 • Surf naar http://www.sportkeuring.be en vul de vragenlijst in. Druk de resultaten af of mail ze door naar de arts.
 • Download het blanco attest.
 • Maak afspraak met je arts.
 • Laat na het onderzoek de arts het blanko attest paraferen (zodat we zeker zijn dat alle onderzoeken werden uitgevoerd) en verklaren of je al dan niet geschikt bent om competitie te zwemmen.
 • Het attest bezorg je aan je trainer of aan het secretariaat.
 • En maximaal twee jaar later herhaal je deze procedure. ( Indien je attest van de medische keuring vervalt krijg je ruim op tijd hierover een mailtje van de secretaris)