De Vlaamse Zwemfederatie ( VZF) levert enkel een wedstrijdlicentie af indien de zwemmers door een erkende sportarts medisch geschikt gevonden werden.

Zwemmers die in onze club deelnemen aan officiële wedstrijden, dienen om de twee jaar een medische keuring te ondergaan.

Zwemmers die niet in orde zijn met hun medische keuring, kunnen niet deelnemen aan wedstrijden.

Het secretariaat stelt de zwemmers op de hoogte wanneer de medische keuring bijna vervalt. De zwemmers maken zelf en op eigen kosten een afspraak bij een erkende keuringsarts.

Enkele erkende keuringsartsen in de buurt:

Op de websites van de meeste artsen vind je de procedures die dienen gevolgd te worden. Het blanco attest dat dient ingevuld te worden door de sportarts vind je hier: blanco attest

Dit attest wordt na het onderzoek zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgd.