Je kind heeft de basis van het zwemmen aangeleerd op school of bij een privé-leraar.  Het heeft er de smaak van te pakken en zou zich graag vervolmaken in een zwemclub.  De Fast Track groep richt zich speciaal tot hen.

Bij onze club wordt na de watergewenning de rugslag als eerste stijl aangeleerd.  Kindjes die privé- les volgden kunnen meestal wel een lengte schoolslag zwemmen. Volgens hun vaardigheden zouden ze dus in de eerste groep moeten starten. Maar die is gericht op kinderen van 6-7 jaar.

Onze club biedt de kinderen van het tweede, derde en vierde leerjaar die aan bovenstaande vereisten voldoen de mogelijkheid om via een zij-traject in te stappen in onze zwemschool.

Gedurende ongeveer 5 maanden wordt aan de kinderen de rugslag en de crawl aangeleerd, waarna de zwemmers na een positieve evaluatie doorstromen naar onze hogere groepen van de zwemschool (vanaf de rode badmutsen) en zwemacademie.

Er wordt vooral aandacht besteed aan de techniek van de verschillende zwemslagen, minder aan het zwemmen van lengtes. Er wordt gewerkt met een kleine groep (maximum 10 kinderen).