Het wedstrijdprogramma wordt in het begin van het seizoen op de SCZ-website gepubliceerd. Dit programma is indicatief en kan steeds in de loop van het seizoen aangepast worden.

Je schrijft je op tijd in voor de wedstrijden. Je dient zelf de website te raadplegen en je zorgt zelf voor de inschrijving. Er is altijd een uiterste inschrijvingsdatum. Wanneer deze voorbij is, kan je niet meer inschrijven voor een wedstrijd. De trainers hebben het recht om je uiteindelijk niet in te schrijven voor een wedstrijd. De reden hiervoor zal steeds gecommuniceerd worden.

Als je je hebt ingeschreven, dien je ook te zwemmen. Bij afwezigheid op de dag van de wedstrijd zonder doktersattest, zal een administratieve boete van 30 euro per wedstrijd dag opgelegd worden. Tevens dient ook het startgeld te worden terugbetaald.  Zolang deze niet betaald is, kan je niet deelnemen aan volgende wedstrijden.

Er kan niet meer uitgeschreven worden na de uiterste inschrijfdatum. Bij  laattijdig uitschrijven wordt een administratieve boete van 30 euro aangerekend en wordt ook het startgeld terugbetaald.

Bij het inzwemmen en tijdens de wedstrijd draag je steeds een badmuts van de club. De eerste badmuts krijg je gratis aangeboden door SCZ. Heb je je badmuts vergeten of is deze stuk dan kan je steeds een nieuwe badmuts kopen voor 5 euro en dit bij de afgevaardigde of trainer.

Tijdens de wedstrijden, prijsuitreikingen en huldigingen dragen de zwemmers clubkledij.

Op wedstrijden worden uitsluitend de instructies van de trainer opgevolgd en toegepast.

Elke zwemmer moet zich tijdens de wedstrijden rustig, beleefd en sportief gedragen.

Elke competitiezwemmer (met licentie) is verplicht om minimum deel te nemen aan 6 wedstrijden. We spreken van 5 “gewone” wedstrijden en 1 wedstrijd “lange afstand” ( 800 of 1500 meter).

Voor de 9-10 jarigen geldt een minimum van 4 wedstrijden per seizoen. Zij dienen als “lange afstand” een wedstrijd van 400 meter te zwemmen.

De “beginnende” (1ste jaar competitie in SCZ) dienen ook een minimum van 4 wedstrijden te zwemmen.

Er is een maximum van 10 wedstrijden per jaar.

Wanneer de zwemmers niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen ze het volgende seizoen doorverwezen worden naar de groepen "sportzwemmen".

Na elke wedstrijd ruim je zelf alle papiertjes, blikjes en wegwerpverpakkingen op.

Je verlaat de wedstrijd nooit zonder de trainer of de afgevaardigde te verwittigen.