Om aan sommige wedstrijden te kunnen deelnemen, dien je bepaalde limieten te zwemmen.(vb provinciaal kampioenschap, Vlaams (jeugd)kampioenschap, Flanders,…).

Wanneer je limieten voor deze selectiewedstrijden zwemt, verwachten we dat je aan deze wedstrijden deelneemt. Indien je om persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan deze wedstrijden, verwittig je zo snel mogelijk de trainers en geef je een reden op.

Het is ook niet mogelijk om op dat moment in te schrijven voor andere wedstrijden.

Ben je ziek op de dag van de wedstrijd, dan bezorg je binnen de zeven dagen na de wedstrijd een medisch attest aan het secretariaat.

Kan je geen medisch attest voorleggen, dan dien je een administratieve boete van 30 euro te betalen. Tevens dient het startgeld van de niet-gezwommen wedstrijden aan de club terug betaald te worden. Zolang deze boetes niet op onze rekening staan, zal de zwemmer niet meer kunnen ingeschreven worden voor komende wedstrijden.

Om deel te nemen aan het Belgisch (jeugd)kampioenschap (in de maand juli), dient de zwemmer deel te nemen aan de zwemstage georganiseerd of goedgekeurd door SCZ.

Voor de zwemmers die deelnemen aan de stage en niet gekwalificeerd zijn voor de (jeugd)kampioenschappen worden er alternatieve wedstrijden voorzien.

Deelnemen aan minstens één wedstrijd na de zwemstage is voor alle deelnemers aan de stage verplicht.