Je bent minimum 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig.

Je helpt spontaan met het klaarzetten van het bad voor de training en het opruimen erna.

Op zaterdagavond is er een gemeenschappelijke droogtraining voorzien. Iedereen ( behalve C4, de lesgevers van C1 en Seniors) zijn verplicht om hieraan deel te nemen. Deze droogtraining vangt aan een half uur voor de zwemtraining.

Je hebt iedere training drinken bij, bij voorkeur sportdrank.

Je meldt iedere afwezigheid bij de trainers, je geeft ook de reden van de afwezigheid op. Hou er rekening mee dat een maandelijkse aanwezigheid van 75% noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, kan je, na een waarschuwing, doorverwezen worden naar de groep van sportzwemmen. De trainers behouden zich het voorrecht om bij onvoldoende aanwezigheid je niet in te schrijven voor een wedstrijd.

De examenperiodes (+12 jaar) worden aanzien als een uitzondering. Maar ook hier dien je te verwittigen en je probeert zoveel mogelijk voor of na de examenperiode aanwezig te zijn.

Wanneer je ziek bent en je gaat naar de dokter, dan vraag je een doktersattest voor een gewettigde afwezigheid.

Bij de trainingen wordt het volledige programma afgewerkt, behalve wanneer de trainer een afwijking toelaat.

Elke zwemmer dient zich tijdens de trainingen en stage rustig en sportief gedragen. Hij negeert nooit openlijk, ostentatief en provocatief de instructies van de trainers. De zwemmer en ouder reageren niet openlijk of gaan geen openlijke discussies aan tijdens de trainingen of stage.

Meningsverschillen kunnen besproken worden na schriftelijke aanvraag tot discussie, gericht aan het bestuur. Het bestuur zal dit dan op de volgende bestuursvergadering bespreken.