Zowel op trainingen als op wedstrijden of stages staan de leden onder het uitsluitend gezag, toezicht en verantwoordelijkheid van de door SCZ aangestelde trainers, afgevaardigde(n) en/of aanwezige bestuursleden.

Zolang deze laatsten niet aanwezig zijn is het verboden om het zwembad te betreden. Deze maatregel is van toepassing vanaf het betreden tot het verlaten van de omkleedruimte van het zwembad of de sporthal en dit gedurende de ganse training, wedstrijd of stage.

De groepsindeling, de trainingsprogramma’s en de deelname aan wedstrijden, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de trainers en het bestuur.

De ouders of een meerderjarig lid kunnen hier alleen van mening wisselen of informatie bekomen via een schriftelijke vraag gericht aan het bestuur of de hoofdtrainer.

Enkel de leden die deelnemen aan de training mogen zich in de badzone begeven, ouders niet.

De zwemmers, trainers, officials en bestuursleden tonen ten allen tijde het nodige wederzijds respect. Ook tegenover tegenstrevers, scheidsrechters, wedstrijdofficials en het publiek moet men zich respectvol gedragen.

Onthoudt u ervan om uw kind te coachen tijdens de trainingen, lessen en/of wedstrijden, laat dit over aan de bevoegde trainers. Uw welgemeende goede raad, zal uw kind in vertwijfeling brengen. Supporteren voor uw kind kan (moet) uiteraard wel.