Het SCZ bestuur schaart zich achter de Panathlon verklaring betreffende ethiek in de jeugdsport.

De verklaring is een initiatief van de Vlaamse sportfederatie en Panathlon Vlaanderen. Panathlon Vlaanderen vzw is een club van oud-bestuurders van sportfederaties, sporters en sportvrienden die als doel hebben normen en waarden evenals de fair-play in de sport te verdedigen, te beschermen en te promoten.
Wanneer je de tekst leest zal je vaststellen dat SCZ reeds lang volgens deze beginselen werkt.


Alle kinderen hebben het recht

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

De ganse verklaring kan je lezen op de Centrum Ethiek in de Sport. Heel wat federaties en clubs ondertekenden reeds de verklaring.