Omwille van de Coronacrisis hebben wij als bestuur besloten om onze wachtlijst nog niet open te stellen. Momenteel is het immers nog niet duidelijk wanneer wij kunnen herstarten en hoe wij ons seizoen 2019-2020 zullen herorganiseren. Gelieve onze website regelmatig te raadplegen voor de laatste updates.