Zwemschool

In het belang van het kind en net als in het reguliere onderwijs streven we naar homogene leeftijden binnen de groepen van de zwemschool.  

 

Kinderen starten in de zwemschool normaal gezien bij de oranje badmutsen (watergewenning).  Hebben ze de schrik voor het water reeds overwonnen en kunnen ze al wat drijven dan stappen ze in bij de eerste zwemgroep: de witte badmutsen.  Slechts in uitzonderlijke gevallen (bv overstap uit een andere club) start een kind in een hogere groep.

De dag van de eerste les bij SCZ moet het kind aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen.  Samengevat zijn deze:

 • het kind moet minstens 4 jaar oud zijn
 • instappen bij de oranje badmutsen mag zolang het kind zijn 5de verjaardag nog niet heeft gevierd
 • instappen bij de witte badmutsen mag zolang het kind zijn 6de verjaardag nog niet heeft gevierd

Een speling van enkele weken zien we door de vingers; zeker indien er voldoende beschikbare plaatsen zijn of moest er reeds een broertje/zusje bij SCZ zwemmen.

De details vind je onderaan dit artikel.

Wat als je kind nog geen 4 jaar oud is ?  Je kan je kind reeds inschrijven.  Het komt op de wachtlijst terecht.  Bij hetvolgend instapmoment (september of januari) zal je de mogelijkheid geboden worden je inschrijving te bevestigen.

Wat als je kind te oud is ? Je kan overwegen de watergewenning zelf aan te leren (of via prive lessen) en het te laten instappen bij de witte badmutsen.

En wat als je kind reeds zijn 8 ste verjaardag heeft gevierd ? Waarschijnlijk heeft het reeds op school leren zwemmen. SCZ heeft voor hen een groep fast-track in het leven geroepen.  Deze groep telt een beperkt aantal plaatsen (6  kinderen) .  De kinderen worden klaargestoomd om in een hogere groep van de zwemschool te starten.

En wat als er geen plaats meer is ? Jammer genoeg kunnen we dan niet meer helpen.  We kunnen je enkel verwijzen naar de andere zwemclubs in de omgeving van Zaventem.

Gedetailleerde leeftijdsvoorwaarden

 • Er moet aan de leeftijdsvoorwaarde voldaan zijn op het moment van de eerste les (dus niet op het ogenblik van inschrijven via de website)
 • Bij overgang van groep (bv van oranje naar wit) wordt er niet gecontroleerd.  Een kind dat wat meer moeite dan gepland heeft om naar een volgende groep over te gaan wensen we immers niet te penaliseren.
 • Kinderen moeten hun 4de verjaardag gevierd hebben.
 • De maximum leeftijd van de zwemschool is 12 jaar. Kinderen die 12 jaar worden in september tot december mogen niet meer starten in de zwemschool. Kinderen die 12 jaar worden in januari tot juni mogen tot het einde van het seizoen (juni) in de zwemschool blijven. Nadien zijn ze natuurlijk welkom in een van de recreatiegroepen waar ze hun zwemvaardigheden nog steeds kunnen verbeteren.
 • Oranje badmutsen: 
  • Kinderen mogen hun 5 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
 • Witte badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 6 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
 • Lichtblauwe badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 7 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
 • Rode badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 8 ste verjaardag nog niet gevierd hebben.  
 • Groene badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 9 de verjaardag nog niet gevierd hebben.