Competitie

Leen (Hoofdtrainer/Seniors/C2/redder)

Michel (C1/Redder)

Killian (C3/Redder)

Eline (C3/Redder)

Alexandra (C4/Redder)

 

Céline (C4) 

 

Alle zwemmers kijken er naar uit: wat moet ik doen om een A-tijd te behalen ? Hoe snel zijn die jonge haaien ? Al deze info staat in reglementen en tabellen bij de Vlaamse Zwemfederatie en de Belgische Zwembond. We hebben getracht een korte samenvatting te geven.

Zwemmers worden opgedeeld in B-zwemmers en A-zwemmers. Men start als B-zwemmer. Zodra de zwemmer een bepaalde limiettijd zwemt op een officiële wedstrijd behaalt hij een A-tijd voor die afstand en stijl. De limiettijd is natuurlijk leeftijdsgebonden.  De zwemmer behoudt die status tot 31 december. Dan moet hij de nieuwe limiettijd zwemmen.

Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een gadget: een Loodsvisje. Dit zal na de allerlaatste wedstrijd van dat kalenderjaar worden toegestuurd naar de desbetreffende club.

Wedstrijden van het B-circuit zijn voorbehouden aan de B-zwemmers. A-zwemmers mogen enkel deelnemen aan de reeksen waarvoor ze nog geen A-tijd behaalden (behalve bij wedstrijden ingericht door de eigen club, daar mogen A zwemmers meedoen doch worden buiten klassement op de uitslag vermeld).

Elk jaar worden de limiettijden aangepast. Het volledig reglement van de A-zwemmers staat op de web site van de VZF.

De snelste zwemmers mikken op een Jonge Haai, Haai of Pestatieschild. Een Haai wordt toegekend in de categorie “Dames en Heren”, kan dus enkel door seniors (een 19 jarige of oudere) worden gezwommen en kan behaald worden in een 25 meter bad. Bestaat dan ook voor de 100 meter wisselslag. In het geval de tijd behaald wordt in een 50m bad spreekt men van Prestatieschild. Een Jonge Haai wordt toegekend in de verschillende jeugdcategorieën (uitgezonderd 9 en 10 jarige) en kan in een 25- of 50 meter bad gezwommen worden. De tijden en het reglement kan je on-line lezen.