Competitie

Leen (Hoofdtrainer/Seniors/C2/redder)

Michel (C1/Redder)

Killian (C3/Redder)

Eline (C3/Redder)

Alexandra (C4/Redder)

 

Céline (C4) 

 

Vanaf september 2014 worden de forfaitboetes en medische attesten afgeschaft voor VZF-competitiewedstrijden.

De medische attesten en forfaitboetes zijn afgeschaft. Op alle goedgekeurde voorprogramma’s, voor wedstrijden vanaf september 2014, staat een uiterste inschrijfdatum en een afmelddatum. Zwemmers die zijn ingeschreven voor een wedstrijd kunnen alsnog van de deelnemerslijst worden geschrapt indien ze door de sportsecretaris tijdig (voor de afmelddatum) worden afgemeld.

Zwemmers die afwezig zijn op een wedstrijd maar niet werden afgemeld, worden in de uitslag opgenomen met de vermelding ‘FF’. Ze worden niet beboet. Het aantal ingeschreven zwemmers op de uiterste inschrijfdatum bepaalt het te betalen startgeld en het aantal te leveren officials.

Van de zwemmers van SCZ die niet komen opdagen op de wedstrijd verwachten de competitietrainers een medisch attest. Wanneer er geen medisch attest kan worden afgeleverd, rekent de zwemclub een administratieve boete van 25 euro per wedstrijddag aan. Zolang het medisch attest niet in orde is of de boete op de rekening van SCZ staat kan een zwemmer niet meer deelnemen aan de volgende wedstrijden.

Deelnemende clubs kunnen afmelden tot een paar dagen voor de wedstrijd.

Raadpleeg steeds de website van VZF voor de meest up to date informatie hieromtrent.