Elke zwemclub die deelneemt aan een zwemwedstrijd moet, naast de zwemmers, ook trainer(s), een afgevaardigde en een voldoend aantal officials meebrengen. SCZ heeft de hulp van de ouders nodig.

Personen die regelmatig lesgeven of als redder optreden binnen de zwemclub krijgen een korting gelijk aan het lidgeld zwemschool (doch nooit hoger dan het te betalen lidgeld kan zijn).

Deze personen tellen niet langer mee bij de berekening van de korting 2de en 3de lid.

De lidgelden worden per seizoen betaald. Een seizoen vangt aan in september en loopt tot juni. Het lidgeld dient voor de aanvang van het nieuwe seizoen gestort te worden op het rekeningnummer 001-3150950-78 van Swimming Club Zaventem VZW met vermelding van de naam en de groep van de zwemmer.

Het lidgeld omvat alle kosten: ingang van het zwembad, lessen, verzekering, verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zwemfederatie, eventuele deelname aan competitie.

Leden behorend tot hetzelfde gezin-voor zover deze nog geen 22 jaar zijn- kunnen van een korting genieten:

  • Het oudste lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs.
  • Het tweede lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs minus de korting tweede lid
  • Het derde lid ( jonger dan 22 jaar) betaalt de normale prijs minus de korting derde lid

Het bestuur kan een surplus aanrekenen op het lidgeld van 10 euro wanneer het lidgeld niet tijdig betaald wordt.

Leden die de club in de loop van het seizoen verlaten kunnen het lidgeld voor de rest van het seizoen niet terug opeisen.

Ook wanneer het zwembad tijdelijk gesloten indien dit voor het algemeen belang of de algemene veiligheid belangrijk zou zijn, zonder dat wie dan ook aanspraak kan maken op een schadevergoeding of terugbetaling van den deel van het lidgeld. Dit geldt eveneens  in geval van heirkracht en overmacht.

Nieuwe leden kunnen zich in de loop van het seizoen aansluiten (enkel in januari)  indien er plaats is in de groep waarvoor er interesse is. Bij de competitieafdeling kan men enkel aansluiten in september.

Wie na de kerstvakantie aansluit, betaalt het bedrag vermeld in de kolom “ na de kerstvakantie”. Het gereduceerde bedrag vormt het lidgeld voor het lopende seizoen.

Op deze bedragen worden geen kortingen ( zie korting 2de en 3de lid) toegekend.

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal, ... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Lidgeld van competitiezwemmers ligt hoger dan bij een gewone zwemmer.  Er zijn immers meer trainingen, deelname aan wedstrijden, competitievergunning, ...

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal, inschrijvingsgeld wedstrijd, competitievergunning, ... .

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor de zwemmers die wel over een competitievergunning beschikken. Personen die in de loop van het seizoen een competitievergunning verkrijgen dienen slechts het daaropvolgend seizoen het hogere lidgeld te betalen.

C1 & C2

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

300 €

nvt

nvt

De prijzen voor de groep van de eendjes (C3 & C4) liggen iets lager omdat zij ook minder trainingsmogelijkheden hebben. Zodra ze echter over een competitievergunning beschikken dienen ze het lidgeld "competitiezwemmer" te betalen. 

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor de zwemmers die wel over een competitievergunning beschikken.

C3

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

285 €

nvt

nvt

Onderstaande tarieven zijn dus enkel van toepassing indien de zwemmer nog niet over een competitievergunning beschikt.

C4 (Eendjes)

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

250 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

Er is een nieuwe SCZ Nieuwsbrief. Hij werd verstuurd per mail maar het kan zijn dat je hem niet direct terug vond.

Enkele interessante links voor de competitiezwemmers, de trainers, officials en afgevaardigden

 

Overweeg je om competitie te zwemmen bij SCZ of ben je pas begonnen met competitie te zwemmen ? Lees dan zeker onze informatiebrochure of de slides van de presentatie die doorging in september 2015.  

 

Iets kwijt geraakt tijdens een training ?

Misschien hebben we het wel gevonden ...

Is jou de nieuwe clubkledij al opgevallen ?
Had je er graag zelf (bij)besteld ?

 

Swimming Club Zaventem heeft zich aangesloten bij TROOPER!

De club gebruikt de kleedkamers zoals we ze toegewezen krijgen door het gemeentelijk zwembad.

Praktisch wil dit zeggen dat:

Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben en die deelnemen aan de stage kan SCZ een fiscaal attest afleveren. Deze aftrek is echter niet van toepassing op het normale lidgeld.

Hieronder kan u zich inschrijven voor de Mailinglijst/Nieuwsbrief

Inschrijving Mailinglijst/Nieuwsbrief

 

 Update 10 mei 2020:

Omwille van de Corona crisis is het momenteel niet mogelijk om aan te melden voor volgend seizoen.

Van zodra wij meer duidelijkheid hebben over de heropstart en het verloop van het huidige seizoen zal u meer informatie vinden op onze website.

 

 

 

 Aanmeldingen voor onze wachtlijst/inschrijvingen voor de zwemschool.

Heb je interesse om regelmatig mee te komen zwemmen? Word dan lid van de zwemclub. Hieronder kan je alle informatie in verband met inschrijven terugvinden. 

Twee keer per jaar - september en rond eind januari - kunnen de kinderen, mits een geslaagde evaluatie, doorschuiven naar een hogere groep. Bij die gelegenheid komen er plaatsen vrij en aanvaarden we nieuwe kinderen.
Wij aanvaarden op bepaalde tijdstippen aanmeldingen voor onze wachtlijst. Om op de hoogte te blijven van deze momenten raden wij u ten zeerste aan zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. U komt dan op onze mailinglijst te staan en ontvangt met voorrang uitnodiging tot inschrijving.

Voor het seizoen 2020-2021 aanvaarden wij voor onze zwemschool enkel aanmeldingen van het geboortejaar 2017,2016  of vroeger. Kinderen van geboortejaar 2014 en ouder dienen wel reeds bepaalde zwemvaardigheden verworven te hebben om in te stappen. Deze voorwaarden vindt u onder het tabblad " zwemmers-zwemschool-leerdoelstellingen". De zwemmertjes moeten de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben om te kunnen starten in onze zwemschool.

Wanneer we zicht hebben op het aantal vrije plaatsen ( na de definitieve evaluaties) worden de uitnodigingen tot start verstuurd. Uw kind kan enkel starten wanneer u een uitnodiging tot start heeft gekregen en u bevestigd heeft.