Elke zwemclub die deelneemt aan een zwemwedstrijd moet, naast de zwemmers, ook trainer(s), een afgevaardigde en een voldoend aantal officials meebrengen. SCZ heeft de hulp van de ouders nodig.

Na het volgen van een korte opleiding (2 avonden), enkele stages en een examen, kan je optreden als gediplomeerd official.

Zonder officials kan een wedstrijd niet doorgaan. Zelfs op een wedstrijd voor beginners (B-circuit) zijn er al snel 10 tot 15 officials vereist:

  • 1 kamprechter
  • 1 zwemrechter
  • 5 tijdopnemers (1 per baan)
  • 5 keerpuntrechters (1 per baan)
  • 2 reserve-tijdopnemers
  • 3 aankomstrechters

De Vlaamse Zwemfederaties legt boetes op wanneer een club te weinig officials meebrengt naar een wedstrijd. Deze boetes kunnen oplopen tot 275 € per wedstrijd! Details staan op de website van de federatie. De boetetabel vind je hier.

De SCZ bestuursvergadering van 19 januari 2012 heeft beslist om geen boetes te betalen. Indien er onvoldoende officials beschikbaar zijn zullen er zwemmers niet kunnen meegaan of neemt SCZ niet deel aan de wedstrijd.

De opleidingen official (TAK opleiding) worden 2 keer per jaar door het Provinciaal Bestuur georganiseerd (meestal februari en oktober).