SCZ is de zwemclub uit Zaventem. SCZ is echter niet zomaar een zwemclub. SCZ is een familiale club, geleid en begeleid door gemotiveerde en zoveel mogelijk gekwalificeerde vrijwilligers. SCZ biedt in een kwaliteitsgericht kader zwemmen en zwembadsport aan voor jonge en oudere sportievelingen uit Groot-Zaventem en omstreken. Ook plezier maken heeft zijn plaats bij SCZ.

In juni 2023 zal SCZ 30 kaarsjes mogen uitblazen.

Dit vraagt echter een inzet van een hele ploeg vrijwilligers. Van lesgever tot webmaster, van aanspreekpunt voor ouders tot wedstrijdofficial. Iedere radertje in dit geheel is nodig om de club te laten draaien. 

SCZ is niet enkel een sportclub. SCZ richt zich vooral op Zaventem en de nabije omgeving. Reeds vanaf 4 jaar zijn de kleine zwemmertjes welkom om hun eerste stapjes in het water te zetten. Naarmate de kinderen meer durven in het water, worden de eerste zwemslagen aangeleerd. Vervolgens wordt er naar het groot bad overgestapt. Om tenslotte de verschillende zwemslagen te kunnen en verschillende lengtes na mekaar te kunnen zwemmen.

SCZ tracht de instapdrempel zo laag mogelijk te houden. In Zaventem en omgeving wonen heel wat verschillende nationaliteiten en culturen. Het ledenbestand van SCZ weerspiegelt ook voor een groot deel deze mix. Uit de ervaring in de club blijkt dat samen sporten de integratie echter alleen maar ten goede komt. Er wordt dan ook actief aan gewerkt door de vele vrijwilligers en het bestuur om over een vlotte integratie te waken. Deze multiculturele mix wordt ook meer en meer zichtbaar in het team van vrijwilligers.

Wij vinden het welbevinden van onze leden ook zeer belangrijk. Hiervoor kunnen wij beroep doen op een team van vertrouwenspersonen. Deze mensen kunnen ten allen tijde gecontacteerd worden voor een gesprek, een luisterend oor of kunnen optreden als bemiddelaar. Hierdoor trachten wij ervoor te zorgen dat ieder lid zich thuis en gewaardeerd voelt in onze club.

De kinderen worden jongeren. SCZ zet ook nadrukkelijk in op het engageren van de jongeren binnen de club door hun verantwoordelijkheid te geven bijvoorbeeld als lesgever. Niet alleen maar in een team met meer ervaren lesgevers. Ook stimuleren we de jongeren om mee activiteiten te organiseren zoals een Super Coole Zwemhappening voor de jongsten. Deze jongeren worden niet aan hun lot overgelaten maar begeleid door meer ervaren vrijwilligers tot ze zelf hun ervaring kunnen delen met een nieuwe groep jongeren.

SCZ onderschrijft en past de Panathlonverklaring over ethische jeugdsport toe. Deze verklaring is loze belofte of een stukje papier maar wordt actief toegepast. SCZ engageert zicht dan ook dat alle kinderen het recht hebben:

·  Sport te beoefenen

·  Zich te vermaken en te spelen

·  In een gezonde omgeving te leven

·  Waardig behandeld te worden

·  Getraind en begeleid te worden door competente mensen

·  Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

·  Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

·  In veilige omstandigheden aan sport te doen

·  Te rusten

·  De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Niet alle kinderen en jongeren hebben echter de mogelijkheid om aan zwemsport te doen. Hiervoor werkt SCZ onder andere samen met de sociale dienst van de gemeente Zaventem om ook kinderen en jongeren die het financieel minder breed hebben toch de kans te geven zich in te schrijven bij onze club en zo toch te kunnen (leren) zwemmen. 

SCZ biedt levenslang sporten in het zwembad aan, natuurlijk aangepast aan de leeftijd. De oudere sportievelingen in Zaventem en omgeving worden ook niet vergeten. Voor deze groep sportievelingen is niet alleen het sporten belangrijk. Zij kijken wekelijks uit naar hun vaste waterafspraak om hun sociale contacten te onderhouden.

 

Samengevat, SCZ is en blijft een zwemclub, vooral lokaal gericht naar Zaventem en omgeving. Sport, en vooral zwemsport & aquagym blijft de hoofdzaak. Maar samen sporten maakt zoveel andere zaken veel gemakkelijker zoals integratie tussen de verschillende nationaliteiten en culturen, jongeren engagement laten opnemen, ouderen kansen bieden hun sociale contacten te onderhouden en zelfs nog uit te breiden. En dit alles in een atmosfeer waar er ook heel wat plezier te beleven valt.