Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben en die deelnemen aan de stage kan SCZ een fiscaal attest afleveren. Deze aftrek is echter niet van toepassing op het normale lidgeld.

De wet wordt verduidelijkt op de website van Bloso. Het volledig artikel kan je hier vinden.
Het SCZ secretariaat kan de ouders een attest bezorgen. Strikt genomen moet het attest eveneens door de gemeente afgestempeld worden. Een modelattest kan je hier vinden.