Bepaalde afspraken worden tijdens de Coronapandemie aangepast om de lessen op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen.

 • Bij het betalen van het inschrijvingsgeld gaat ieder lid van SCZ akkoord met de, publicatie regels en gedragscode Ethisch Verantwoord sporten. Je kan het volledige document hier downloaden.
 • Deze leefregels zijn van toepassing voor alle groepen binnen SCZ: zwemschool, sportief zwemmen, competitie zwemmen en aquagym.
 • SCZ engageert zich om de positieve waarden in de sport en de jeugdsport in het bijzonder, te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening. SCZ stelt zich tot doel een faire en gezonde sportbeoefening aan te bieden en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de zwemsport op alle niveaus. Sporten volgens de regels van de fair play, met oog voor ieders talent en vaardigheden. Deze waarden en normen werden in deze leefregels gegoten. Deze leefregels wil een leidraad bieden voor deelnemers, trainers en ouders bij het beoefenen van hun sport. Bij problemen of vragen kunnen de kinderen of ouders met een van de vertrouwenspersonen (API) contact opnemen. U kan natuurlijk ook een bestuurslid contacteren.
 • De zwemmers staan onder toezicht van de vrijwilligers, lesgevers, trainers en redders. Zolang deze laatsten niet aanwezig zijn is het verboden de kleedcabines en het zwembad te betreden. De kinderen dienen in de hal van het zwembad te wachten tot wanneer de lesgevers, trainers of redders er zijn.
 • De kleedcabines zijn toegankelijk op voorwaarde dat lesgevers, trainers of redders aanwezig zijn en enkel vanaf het uur zoals vermeld op onder Trainingsuren.
 • Het zwembad “De Motte” is waarschijnlijk het best onderhouden en properste zwembad van Vlaams-Brabant. De directie stelt hoge eisen aan het personeel maar ook aan de bezoekers. Het bestuur zal dan ook zonder aarzelen het lidmaatschap verbreken van elke persoon die een niet aangepast gedrag vertoont.
 • Ouders mogen de kleine kinderen helpen bij het uit- en aankleden, doch enkel in de daartoe voorziene cabines. Het is echter niet toegelaten de gangen langs de zijde van het zwembad met schoenen te betreden.
 • Enkel de aan SCZ toegewezen kleedcabines mogen gebruikt worden.
 • Ouders begeleiden de kinderen NIET van de kleedkamer naar het zwembad. De SCZ-vrijwilligers & lesgevers helpen de eerste lessen de kinderen hun weg te vinden in het zwembad.
 • De kinderen komen tijdig toe in de les.
 • Op het einde van de les kunnen de kinderen zich snel douchen. Er zijn soms meer dan 100 kinderen aanwezig voor minder dan 10 douches. Als je kind 3 minuten nodig heeft om zich af te spoelen dan moet de laatste 30 minuten wachten. Uitzonderlijk kunnen ouders hier ook helpen. Zij geven echter voorrang aan de andere kinderen. Wie echt iets langer wenst te douchen doet dit nadat de andere kinderen de douches verlaten hebben. De ouders die hun kinderen willen helpen bij het douchen hebben geen schoeisel aan en staan op hun blote voeten.
 • Het zwembad, de douches en kleedcabines moeten op tijd verlaten worden. In het geval van een avondtraining moet het zwembadpersoneel op tijd kunnen afsluiten. In het geval van een dagtraining moet er plaats gemaakt worden voor het reguliere publiek.
 • Kinderen in de zwemschool ontvangen een SCZ badmuts in de kleur van hun groep. Het dragen van deze badmuts is verplicht. Bij verlies of beschadiging dient het kind bij de trainer een nieuw exemplaar te kopen.
 • De kinderen en de ouders volgen de instructies van het poetspersoneel, de lesgevers, de trainers, de SCZ-vrijwilligers en het bestuur op.
 • De voertaal in de zwemclub is Nederlands. Alle leden dienen de voertaal voldoende te beheersen teneinde de instructies van de lesgevers te kunnen opvolgen zonder dat er een bijkomende vertaling nodig is.
 • Er worden tweemaal per jaar evaluatietesten afgenomen waarna de kinderen kunnen doorstromen naar een volgende groep ( januari en juni). De datums van deze evaluaties worden ruim op voorhand aangekondigd in de nieuwsbrief. Enkel zwemmers die een geldig medisch attest kunnen voorleggen kunnen een aanvraag indienen om de test op een ander tijdstip af te leggen. Ook voor vakantie kan een uitzondering gemaakt worden, maar dit moet op voorhand aan het secretariaat of aan de hoofdtrainers gemeld worden.
 • Bij onvoldoende aanwezigheid tijdens de zwemlessen, zonder geldige reden,  heeft het bestuur het recht om een zwemmer te schrappen uit de ledenlijst en dit op het einde van het seizoen. Dit zal tijdig meegedeeld worden aan de ouders van de zwemmer of aan de meerderjarige zwemmer zelf.
 • Wanneer u beslist om uw kind uit te schrijven uit onze club en hem/haar nadien terug wenst in te schrijven, dient u opnieuw de hele inschrijvingsprocedure te volgen en uw kind terug aan te melden op onze wachtlijst. Enkel voor langdurig zieke kinderen zal hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
 • SCZ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het annuleren van een aantal lessen of trainingen wegens een eventuele sluiting van het zwembad omwille van onderhoud, technische panne van de installaties, ...