Het Jeugdfonds heeft als doel die willen inzetten op een kwaliteitsvolle jeugdwerking te ondersteunen en te belonen.

Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen) ontvangen de clubs die deelnemen aan dit jaarlijks project en voldoende scoren een kwaliteitslabel.

 

SCZ behaalde in 2022 een kwaliteitslabel voor volgende onderdelen:

- leren zwemmen

- sportief zwemmen

- competitie zwemmen 

 

Dit betekent dat wij alle jeugdlabels die binnen de zwemsport te verdienen zijn hebben behaald! Proficiat aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

 

 

 • Bij het betalen van het inschrijvingsgeld gaat ieder lid van SCZ akkoord met de, publicatie regels en gedragscode Ethisch Verantwoord sporten. Je kan het volledige document hier downloaden.
 • Deze leefregels zijn van toepassing voor alle groepen binnen SCZ: zwemschool, sportief zwemmen, competitie zwemmen en aquagym.
 • SCZ engageert zich om de positieve waarden in de sport en de jeugdsport in het bijzonder, te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening. SCZ stelt zich tot doel een faire en gezonde sportbeoefening aan te bieden en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de zwemsport op alle niveaus. Sporten volgens de regels van de fair play, met oog voor ieders talent en vaardigheden. Deze waarden en normen werden in deze leefregels gegoten. Deze leefregels wil een leidraad bieden voor deelnemers, trainers en ouders bij het beoefenen van hun sport. Bij problemen of vragen kunnen de kinderen of ouders met een van de vertrouwenspersonen (API) contact opnemen. U kan natuurlijk ook een bestuurslid contacteren.
 • De zwemmers staan onder toezicht van de vrijwilligers, lesgevers, trainers en redders. Zolang deze laatsten niet aanwezig zijn is het verboden de kleedcabines en het zwembad te betreden. De kinderen dienen in de hal van het zwembad te wachten tot wanneer de lesgevers, trainers of redders er zijn.
 • De kleedcabines zijn toegankelijk op voorwaarde dat lesgevers, trainers of redders aanwezig zijn en enkel vanaf het uur zoals vermeld op onder Trainingsuren.
 • Het zwembad “De Motte” is waarschijnlijk het best onderhouden en properste zwembad van Vlaams-Brabant. De directie stelt hoge eisen aan het personeel maar ook aan de bezoekers. Het bestuur zal dan ook zonder aarzelen het lidmaatschap verbreken van elke persoon die een niet aangepast gedrag vertoont.
 • Ouders mogen de kleine kinderen (oranje en witte badmutsen) helpen bij het uit- en aankleden, doch enkel in de daartoe voorziene cabines. Het is echter niet toegelaten de gangen langs de zijde van het zwembad met schoenen te betreden.
 • Enkel de aan SCZ toegewezen kleedcabines mogen gebruikt worden.
 • Ouders begeleiden de kinderen NIET van de kleedkamer naar het zwembad. De SCZ-vrijwilligers & lesgevers helpen de eerste lessen de kinderen hun weg te vinden in het zwembad.
 • De kinderen komen tijdig toe in de les.
 • Op het einde van de les kunnen de kinderen zich snel douchen. 
 • Het zwembad, de douches en kleedcabines moeten op tijd verlaten worden. In het geval van een avondtraining moet het zwembadpersoneel op tijd kunnen afsluiten. In het geval van een dagtraining moet er plaats gemaakt worden voor het reguliere publiek.
 • Kinderen in de zwemschool ontvangen een SCZ badmuts in de kleur van hun groep. Het dragen van deze badmuts is verplicht. Bij verlies of beschadiging dient het kind bij de trainer een nieuw exemplaar te kopen.
 • De kinderen en de ouders volgen de instructies van het poetspersoneel, de lesgevers, de trainers, de SCZ-vrijwilligers en het bestuur op.
 • De voertaal in de zwemclub is Nederlands. Alle leden dienen de voertaal voldoende te beheersen teneinde de instructies van de lesgevers te kunnen opvolgen zonder dat er een bijkomende vertaling nodig is.
 • Er worden tweemaal per jaar evaluatietesten afgenomen waarna de kinderen kunnen doorstromen naar een volgende groep ( januari en juni). De datums van deze evaluaties worden ruim op voorhand aangekondigd in de nieuwsbrief. Enkel zwemmers die een geldig medisch attest kunnen voorleggen kunnen een aanvraag indienen om de test op een ander tijdstip af te leggen. Ook voor vakantie kan een uitzondering gemaakt worden, maar dit moet op voorhand aan het secretariaat of aan de hoofdtrainers gemeld worden.
 • Bij onvoldoende aanwezigheid tijdens de zwemlessen (minder dan 60%), zonder geldige reden,  heeft het bestuur het recht om een zwemmer te schrappen uit de ledenlijst en dit op het einde van het seizoen. Dit zal tijdig meegedeeld worden aan de ouders van de zwemmer of aan de meerderjarige zwemmer zelf.
 • Wanneer u beslist om uw kind uit te schrijven uit onze club en hem/haar nadien terug wenst in te schrijven, dient u opnieuw de hele inschrijvingsprocedure te volgen en uw kind terug aan te melden op onze wachtlijst. Enkel voor langdurig zieke kinderen zal hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
 • SCZ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het annuleren van een aantal lessen of trainingen wegens een eventuele sluiting van het zwembad omwille van onderhoud, technische panne van de installaties, ...

 

Groep          Dag Toegang
Kleedcabines
Start les
Zwemschool   Groep A Dinsdag 18:25 18:30
Zaterdag 15:55 16:00
Groep B Dinsdag 19:00 19:15
Zaterdag 16:45 17:00
Fast Track   Zaterdag 17:45 18:00
Sportief Zwemmen Sport A Maandag 19:50 20:00
Zaterdag 17:50 18:00
Sport B Woensdag 18:50 19:00
Zaterdag 17:50 18:00
Sport C Dinsdag 19:50 20:00

Zaterdag + SPORT D

17:50

18:00

Volwassenen    Maandag 20:50 21:00
Dinsdag 19:50 20:00
Zaterdag 7:50 8:00
Competitie       C4 (Eendjes) Dinsdag 18:25 18:30
Zaterdag 17:45 18:00
C3 Maandag 19:50 20:00
Woensdag (droogtraining)   18:45
Woensdag (zwemtraining) 19:55 20:00
Vrijdag 17:55 18:00
Zaterdag (droogtraining) 18:15 18:30
    Zaterdag (zwemtraining)   19:00  
 

C2

 

Droogtraining te bepalen
Maandag  19:50 20:00
Dinsdag 19:45 20:00
Woensdag 19:50 20:00
Vrijdag 19:55 20:00
    Zaterdag (droogtraining) 18:15 18:30  
    Zaterdag (zwemtraining)   19:00

C1

 

Maandag 19:20 19:30
Dinsdag  19:50 20:00
Woensdag 18:50 19:00
Vrijdag 18:45 19:00
Zaterdag (vanaf 2005) 7:45 8:00
    Zaterdag (droogtraining) 18:15 18:30  
    Zaterdag (zwemtraining) 19:00
  Fitness  donderdag
Aquagym   Groep A Maandag 19:50 20:00
Groep B Maandag 20:50 21:00
Groep C Woensdag 19:35 19:45

SCZ is de zwemclub uit Zaventem. SCZ is echter niet zomaar een zwemclub. SCZ is een familiale club, geleid en begeleid door gemotiveerde en zoveel mogelijk gekwalificeerde vrijwilligers. SCZ biedt in een kwaliteitsgericht kader zwemmen en zwembadsport aan voor jonge en oudere sportievelingen uit Groot-Zaventem en omstreken. Ook plezier maken heeft zijn plaats bij SCZ.

In februari heeft SCZ zijn 500e lid mogen aansluiten. En in juni 2017 blies SCZ 25 verjaardagskaarsjes uit. De club is ondertussen de tienerjaren ontgroeit en blijft ieder jaar meer en meer leden aantrekken. 

Dit vraagt echter een inzet van een hele ploeg vrijwilligers. Van lesgever tot webmaster, van aanspreekpunt voor ouders tot wedstrijdofficial. Iedere radertje in dit geheel is nodig om de club te laten draaien. 

SCZ is niet enkel een sportclub. SCZ richt zich vooral op Zaventem en de nabije omgeving. Reeds vanaf 4 jaar zijn de kleine zwemmertjes welkom om hun eerste stapjes in het water te zetten. Naarmate de kinderen meer durven in het water, worden de eerste zwemslagen aangeleerd. Vervolgens wordt er naar het groot bad overgestapt. Om tenslotte de verschillende zwemslagen te kunnen en verschillende lengtes na mekaar te kunnen zwemmen.

SCZ tracht de instapdrempel zo laag mogelijk te houden. In Zaventem en omgeving wonen heel wat verschillende nationaliteiten en culturen. Het ledenbestand van SCZ weerspiegelt ook voor een groot deel deze mix. Uit de ervaring in de club blijkt dat samen sporten de integratie echter alleen maar ten goede komt. Er wordt dan ook actief aan gewerkt door de vele vrijwilligers en het bestuur om over een vlotte integratie te waken. Deze multiculturele mix wordt ook meer en meer zichtbaar in het team van vrijwilligers.

Wij vinden het welbevinden van onze leden ook zeer belangrijk. Hiervoor kunnen wij beroep doen op een team van vertrouwenspersonen. Deze mensen kunnen ten allen tijde gecontacteerd worden voor een gesprek, een luisterend oor of kunnen optreden als bemiddelaar. Hierdoor trachten wij ervoor te zorgen dat ieder lid zich thuis en gewaardeerd voelt in onze club.

De kinderen worden jongeren. SCZ zet ook nadrukkelijk in op het engageren van de jongeren binnen de club door hun verantwoordelijkheid te geven bijvoorbeeld als lesgever. Niet alleen maar in een team met meer ervaren lesgevers. Ook stimuleren we de jongeren om mee activiteiten te organiseren zoals een Super Coole Zwemhappening voor de jongsten. Deze jongeren worden niet aan hun lot overgelaten maar begeleid door meer ervaren vrijwilligers tot ze zelf hun ervaring kunnen delen met een nieuwe groep jongeren.

SCZ onderschrijft en past de Panathlonverklaring over ethische jeugdsport toe. Deze verklaring is loze belofte of een stukje papier maar wordt actief toegepast. SCZ engageert zicht dan ook dat alle kinderen het recht hebben:

·  Sport te beoefenen

·  Zich te vermaken en te spelen

·  In een gezonde omgeving te leven

·  Waardig behandeld te worden

·  Getraind en begeleid te worden door competente mensen

·  Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

·  Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

·  In veilige omstandigheden aan sport te doen

·  Te rusten

·  De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Niet alle kinderen en jongeren hebben echter de mogelijkheid om aan zwemsport te doen. Hiervoor werkt SCZ onder andere samen met de sociale dienst van de gemeente Zaventem om ook kinderen en jongeren die het financieel minder breed hebben toch de kans te geven zich in te schrijven bij onze club en zo toch te kunnen (leren) zwemmen. 

SCZ biedt levenslang sporten in het zwembad aan, natuurlijk aangepast aan de leeftijd. De oudere sportievelingen in Zaventem en omgeving worden ook niet vergeten. Ons oudste lid mocht enkele maanden geleden haar 25ste verjaardag vieren. Voor deze groep sportievelingen is niet alleen het sporten belangrijk. Zij kijken wekelijks uit naar hun vaste waterafspraak om hun sociale contacten te onderhouden.

 

Samengevat, SCZ is en blijft een zwemclub, vooral lokaal gericht naar Zaventem en omgeving. Sport, en vooral zwemsport & aquagym blijft de hoofdzaak. Maar samen sporten maakt zoveel andere zaken veel gemakkelijker zoals integratie tussen de verschillende nationaliteiten en culturen, jongeren engagement laten opnemen, ouderen kansen bieden hun sociale contacten te onderhouden en zelfs nog uit te breiden. En dit alles in een atmosfeer waar er ook heel wat plezier te beleven valt.

 

Om dit alles in goede banen te leiden kan SCZ een beroep doen op de vele vrijwilligers die dag na dag nu engagement voor de club laten zien. 

In juni 2013 heeft SCZ de Paco (Splash) overeenkomst met de Vlaamse Zwemfederatie ondertekend. In een Paco club kunnen jonge zwemmers (jonger dan 9 jaar) op een ludieke wijze deelnemen aan wedstrijden speciaal op hun maat gesneden.

Je las het misschien al in het verslag van de bestuursvergadering van 19 januari 2012: het SCZ bestuur schaart zich achter de Panathlon verklaring betreffende ethiek in de jeugdsport.

Functie Naam
Email
Foto

Voorzitter

 

Kris Geeroms

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester

Valentino Ragatuso

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat + club API 

Annick Norré

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sportsecretariaat

Johan Matthijs

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoofdtrainer

Jeugdsportcoördinator

Leen Leys

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

     

 

 

Swimming Club Zaventem wil geïnteresseerde sportievelingen de kans geven om zich te vervolmaken in de zwemsport. Zowel op recreatief als op competitieniveau.

We richten ons op mensen in groot Zaventem en de nabije omgeving.

Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben wij nood aan vrijwilligers.  Een duidelijke beleidsvisie op het werken met vrijwilligers is dan ook zeer belangrijk.

Onze vrijwilligers kunnen allerlei taken uitvoeren binnen onze zwemclub : bestuursleden, lesgevers, ondersteuners van de zwemschool , officials , afgevaardigden maar ook onze occasionele helpers bij evenementen. Al onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, ze zijn immers het cement van onze club.

 

Een zwemclub leidt zich niet zelf. Hiervoor hebben we heel wat personen voor en achter de schermen nodig om alles te begeleiden. Eén van deze personen is de hoofdtrainer.

Deze persoon staat in verbinding met de zwemmers, lesgevers, trainers en alle medewerkers van de club. Een hoofdtrainer staat in voor het efficiënt en kwaliteitsvol runnen van de club. 

 

Leen - Hoofdtrainer SCZ    

 

Om de contacten tussen ouders, kinderen en lesgevers te vergemakkelijken publiceren we de namen en foto's (voor zover deze beschikbaar zijn) van de lesgevers. 

De verantwoordelijke van elke groep wordt als eerste lesgever vermeld. Hij/zij vormt het aanspreekpunt van de ouders.

Anais - Hoofdtrainer zwemschool

 

Leen (Hoofdtrainer/Seniors/C2/redder)

Michel (C1/Redder)

Killian (C3/Redder)

Eline (C3/Redder)

Alexandra (C4/Redder)

 

Céline (C4) 

 

Hieronder vinden jullie de lijst met trainers van de groep Sportief Zwemmen. Elke trainer kan indien nodig aan elke groep training geven.

 

Jeroen (Redder)

Evelyn

 

Jonathan

Hieronder vinden jullie de lijst met trainers van de Volwassenen. Elke trainer kan indien nodig aan elke groep training geven.

Eline (Redder)

 
 

Annick 

 

Jeroen

Hieronder vinden jullie de lijst met trainers van de AquaGym. Elke trainer kan indien nodig aan elke groep training geven.

Maandag

 

Mendi 

Woensdag

Talitha 
 

Hieronder vinden jullie de lijst met trainers van de groep Fast Track. Elke trainer kan aan elke groep training geven.

Katja

 
Thoma 

Hieronder vinden jullie de lijst met trainers van het G-Zwemmen.

Kurt

Mieke

Steven (Redder)

Yelka