Personen die regelmatig lesgeven of als redder optreden binnen de zwemclub krijgen een korting gelijk aan het lidgeld zwemschool (doch nooit hoger dan het te betalen lidgeld kan zijn).

Deze personen tellen niet langer mee bij de berekening van de korting 2de en 3de lid.