• Crawl
  • Vormspanning: het lichaam ligt gestrekt aan het wateroppervlak. D.w.z. dat er niet van links naar rechts gezwommen wordt (zigzag), maar mooi in een rechte lijn.
  • Kort en krachtig ademen (niet lang en traag). Bij de ademhalen wordt er uitgeblazen in het water.
  • Armbeweging: goed naar voor insteken met een lange arm, ver naar achter uithalen aan het zitvlak/bekken. Wanneer de arm weer naar voor wordt gebracht, na de uithaalbeweging, gebeurt dit met een hoge elleboog.
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Rugslag
  • Vormspanning: het hele lichaam ligt gestrekt aan het wateroppervlak, de buik moet het wateroppervlak raken.
  • Hoofdpositie: gedurende de zwemstijl ligt het hoofd stil in het water naar boven kijkend.
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Schoolslag
  • Pijlfase: tijdens het zwemmen, houdt de zwemmer een pijlfase van ± 3 tellen aan.
  • Ademhaling: er wordt ingeademd uit (boven) het water, uitblazen gebeurt in het water. Wanneer de armen een plooibeweging maken, komt het hoofd naar boven om in te ademen. Gaan de armen weer naar voor bij het einde van de armbeweging, blaast de zwemmer uit in het water.
  • Coördinatie: voor de eenvoud plooibeweging van armen en benen samen inzetten + goede pijlfase (armen – benen – pijl).
  • Een afstand van 100 meter (vier lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden.
 • Overige
  • Startduik van op de startblok: in crawl en schoolslag dient de zwemmer in een juiste startpositie te vertrekken vanop de startblok.
  • Afstoot op de rug: iedere zwemmer start met een afstoot aan de startblok op de rug in het water.
Naam Foto
Michel Bogaerts (Redder)

Dit is de laatste groep van de zwemschool. Op het einde van het seizoen verlaten al de zwemmers de groep. Er is dan ook geen formele evaluatie.

 • Crawl
  • Een afstand van 200 meter (acht lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden, met juist uitgevoerde keerpunten.
 • Rugslag
  • Een afstand van 200 meter (acht lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden, met juist uitgevoerde keerpunten.
 • Schoolslag
  • Een afstand van 200 meter (acht lengtes) van het groot bad moet zonder te stoppen en op een correcte manier gezwommen worden, met juist uitgevoerde keerpunten.
 • Overige
  • Keerpunten: bij zowel crawl, rugslag als schoolslag worden de juiste keerpunten aangeleerd.
  • Startduik van op de startblok: in crawl en schoolslag dient de zwemmer in een juiste startpositie te vertrekken vanop de startblok.
  • Afstoot op de rug: iedere zwemmer start met een afstoot aan de startblok op de rug in het water
Naam Foto
Bavo Derese (Hoofd zwemschool - redder)

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal, ... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

175 €

158 €

140 €

 

Na de kerstvakantie

 

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

Dag Groep Uren Locatie
Zaterdag Fast Track 19.00 - 20.00 Zaventem

Je kind heeft de basis van het zwemmen aangeleerd op school of bij een prive leraar.  Het heeft er de smaak van te pakken en zou zich graag vervolmaken in een zwemclub.  De Fast Track groep richt zich speciaal tot hen.

Traditiegetrouw organiseren de collega’s van de Royal Ostend Swimming Club op het O.L.H. Hemelvaart weekend hun jaarlijkse speedomeeting. De editie van dit jaar van deze competitiewedstrijd mocht rekenen op zo’n 650 zwemmers uit 38 clubs. Het hoeft niet gezegd dat SCZ dan ook vertegenwoordigd werd door een delegatie zwemmers, officials, trainers en enthousiaste ouders. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind en konden we rekenen op een stralend zonnig weekend. Dit maakte dat eens onze zwemmers hun prestaties hadden neergezet, dat er ook nog kon genoten worden van het weer en de badstad. Het nuttige werd dan ook aan het aangename gekoppeld. De aanwezige ouders kwamen buiten het zwembad dan ook samen om in groep om de badstad te verkennen.

Het O.L.H. Hemelvaart weekend is in Oostende ook traditioneel het weekend dat de badstad ‘Oostende voor anker’ organiseert. Verschillende historische en iets recentere boten laten dan hun anker zakken in de haven van de badstad. Een zeiltocht op zee met de ‘Amsterdam’ stond dan ook op het lijstje van de enthousiaste groep. Hieronder vind je een korte video die de uitstekende sfeer die er heerste perfect weergeeft. Zo zie je maar dat wedstrijdzwemmen niet alleen veel tijd doorbrengen is in het zwembad en zo’n een wedstrijdweekend ook gewoon fun kan zijn.

 

De wedstrijdzwemmers zijn opgedeeld in verschillende groepen, naargelang het niveau en de leeftijd van de zwemmers. Ook het aantal trainingen varieertvan groep tot groep.

 • Wat is de prijs van het onderzoek en wordt dit terugbetaald door de ziekenkas ?
  De kostprijs van het volledige onderzoek bedraagt 50 euro (zonder elektrocardiogram) en 70 euro (met elektrocardiogram). Je ontvangt een officiële factuur.

Hieronder kan je uitslagen terugvinden in pdf formaat.

Wedstrijdzwemmers hebben ontzettend veel training nodig wensen zij hun besttijden te verbeteren.

Daarom biedt SCZ verschillende trainingsmogelijkheden aan, aangepast aan de leeftijd en de capaciteiten van de zwemmer.

Alle zwemmers kijken er naar uit: wat moet ik doen om een A-tijd te behalen ? Hoe snel zijn die jonge haaien ? Al deze info staat in reglementen en tabellen bij de Vlaamse Zwemfederatie en de Belgische Zwembond. We hebben getracht een korte samenvatting te geven.

Om een wedstrijd te organiseren heb je natuurlijk een zwembad en zwemmers nodig.  Doch ook officials.  Zelfs voor een CVB- wedstrijd ( dit is een regionale wedstrijd) zijn er best 15 officials aanwezig.

De VZF maakt de clubs erop attent dat de anti-dopinglijst gevoelig gewijzigd werd. Pseudoefedrine (= bestanddeel van Sinutab) zal voortaan verboden zijn, bij ervaring weten we dat zwemmers dit geneesmiddel gebruiken bij sinus problemen. Ook bij neusdruppels is het voortaan oppassen geblazen. Meer info hier.

De Vlaamse Zwemfederatie (VZF) levert enkel een competitievergunning af indien de zwemmer door een arts medisch geschikt bevonden werd.

Je hebt het misschien in de krant gevolgd. De regels betreffende de toegelaten badpakken op wedstrijd wijzigen regelmatig.