Naam Foto
Anaïs De Naeyer (Redder)
Thoma Bosseler
Evelyn Pu

Brevet zeepaardje( te halen bij de tussentijdse evaluatie).

 • Ik kruip onder water door een hoepel.
 • Ik spring vanop de kant in het water.( aan een handje)
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje aan de kant.
 • Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water.
 • Ik drijf als een ster op mijn rug ( hoofd ondersteund).
 • Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant.

Brevet pinguïn ( te halen bij de eindevaluatie).

 • Ik daal naar de bodem langs een stok.
 • Ik spring vanop de kant in het water en kom er weer uit.
 • Ik drijf drie seconden als een ster op mijn buik.
 • Ik haal 3 voorwerpen vanop de bodem.
 • Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje ( nadruk op vormspanning).
 • Ik kan vingers tellen onder water ( ogen open- zonder zwembril).

Beide diploma’s moeten gehaald zijn om over te stappen naar de witte badmutsen.

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald aan het begin van het seizoen. Hierin zit het meeste inbegrepen: verzekering, toegang zwembad, lesgever, huur materiaal,... .  De zwemmer ontvangt één gratis badmuts bij overgang naar een nieuwe groep.

 

Aanvang seizoen

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

185 €

168 €

150 €

 

Na de kerstvakantie

Eerste lid

Tweede lid

Derde lid

 

132 €

nvt

nvt

Voor meer uitleg kan u ook terecht op de lidgeld pagina  Onze Zwemclub > Lidgeld

 

SCZ biedt elk lid van de zwemschool de mogelijkheid om 2 maal per week te komen trainen (behalve gedurende sommige schoolvakanties).

De trainingen zijn niet verplicht. Zwemmen is echter een sport die je enkel leert door te oefenen. Zonder training zullen de resultaten dan ook uitblijven.

De zwemschool is opgedeeld in groep A en groep B. Elke groep zwemt zowel op dinsdag als zaterdag. Een kind wordt aan 1 groep toegewezen: dus zwemmen in groep A betekent zowel dinsdag als zaterdag zwemmen in groep A.

 

 
Dag Groep Uren Locatie
Dinsdag Groep A 18.30 - 19.15 Zaventem
Dinsdag Groep B 19.15 - 20.00 Zaventem
Zaterdag Groep A 17.00 - 18.00 Zaventem
Zaterdag Groep B 18.00 - 19.00 Zaventem

 

 

 

In het belang van het kind en net als in het reguliere onderwijs streven we naar homogene leeftijden binnen de groepen van de zwemschool.