Zwemschool

In het belang van het kind en net als in het reguliere onderwijs streven we naar homogene leeftijden binnen de groepen van de zwemschool.  

Een belangrijke doelstelling van de zwemschool bestaat erin kinderen warm te maken om aan competitiezwemmen te doen.  Officiële wedstrijden staan open voor kinderen vanaf 9 jaar.  Zij moeten dus vroeg genoeg leren zwemmen om op 9 jarige leeftijd voldoende de techniek onder de knie te hebben om mee te kunnen doen.

Kinderen starten in de zwemschool normaal gezien bij de oranje badmutsen (watergewenning).  Hebben ze de schrik voor het water reeds overwonnen en kunnen ze al wat drijven dan stappen ze in bij de eerste zwemgroep: de witte badmutsen.  Slechts in uitzonderlijke gevallen (bv overstap uit een andere club) start een kind in een hogere groep.

De dag van de eerste les bij SCZ moet het kind aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen.  Samengevat zijn deze:

 • het kind moet minstens 4 jaar oud zijn
 • instappen bij de oranje badmutsen mag zolang het kind zijn 5de verjaardag nog niet heeft gevierd
 • instappen bij de witte badmutsen mag zolang het kind zijn 6de verjaardag nog niet heeft gevierd

Een speling van enkele weken zien we door de vingers; zeker indien er voldoende beschikbare plaatsen zijn of moest er reeds een broertje/zusje bij SCZ zwemmen.

De details vind je onderaan dit artikel.

Wat als je kind nog geen 4 jaar oud is ?  Je kan je kind reeds inschrijven.  Het komt op de wachtlijst terecht.  Bij hetvolgend instapmoment (september of januari) zal je de mogelijkheid geboden worden je inschrijving te bevestigen.

Wat als je kind te oud is ? Je kan overwegen de watergewenning zelf aan te leren (of via prive lessen) en het te laten instappen bij de witte badmutsen.

En wat als je kind reeds zijn 6de verjaardag heeft gevierd ? Waarschijnlijk heeft het reeds op school leren zwemmen. SCZ heeft voor hen een groep fast-track in het leven geroepen.  Deze groep telt een beperkt aantal plaatsen (10 kinderen) .  De kinderen worden klaargestoomd om in een hogere groep van de zwemschool te starten.

En wat als er geen plaats meer is ? Jammer genoeg kunnen we dan niet meer helpen.  We kunnen je enkel verwijzen naar de andere zwemclubs in de omgeving van Zaventem.

Gedetailleerde leeftijdsvoorwaarden

 • Er moet aan de leeftijdsvoorwaarde voldaan zijn op het moment van de eerste les (dus niet op het ogenblik van inschrijven via de website)
 • Bij overgang van groep (bv van oranje naar wit) wordt er niet gecontroleerd.  Een kind dat wat meer moeite dan gepland heeft om naar een volgende groep over te gaan wensen we immers niet te penaliseren.
 • Kinderen moeten hun 4de verjaardag gevierd hebben.
 • De maximum leeftijd van de zwemschool is 12 jaar. Kinderen die 12 jaar worden in september tot december mogen niet meer starten in de zwemschool. Kinderen die 12 jaar worden in januari tot juni mogen tot het einde van het seizoen (juni) in de zwemschool blijven. Nadien zijn ze natuurlijk welkom in een van de recreatiegroepen waar ze hun zwemvaardigheden nog steeds kunnen verbeteren.
 • Oranje badmutsen: 
  • Kinderen mogen hun 5 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
  • Voorbeeld: de groep die start op 15 september 2017 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren tussen 16-sep-2012 en 15-sep-2013.  De groep die start om 30 januari 2018 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren tussen 31-jan-2013 en 30-jan-2014.
 • Witte badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 6 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
  • Voorbeeld: de groep die start op 15 september 2017 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren tussen 16-sep-2011 en 15-sep-2013.  De groep die start om 30 januari 2018 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren tussen 31-jan-2012 en 30-jan-2014.
 • Lichtblauwe badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 7 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
  • Voorbeeld: de groep die start op 15 september 2017 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 16-sep-2010.  De groep die start om 30 januari 2018 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 31-jan-2011.
 • Rode badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 8 ste verjaardag nog niet gevierd hebben.  
  • Voorbeeld: de groep die start op 15 september 2017 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 16-sep-2009.  De groep die start om 30 januari 2018 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 31-jan-2010.
 • Groene badmutsen:
  • Kinderen mogen hun 9 de verjaardag nog niet gevierd hebben.  
  • Voorbeeld: de groep die start op 15 september 2017 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 16-sep-2008.  De groep die start om 30 januari 2018 aanvaardt enkel nieuwe kinderen geboren na 31-jan-2009.