Competitie

 

 
Naam Foto
Leen Leys (Hoofdtrainer/redder/C1) Avatar
Michel Bogaerts (Redder/C2) Avatar 
Killian De Block (C3) Avatar
Eline Van Der Linden (Redder/C3+)

Alexandra Gillian (Redder/C4) Avatar

De wedstrijdzwemmers zijn opgedeeld in verschillende groepen, naargelang het niveau en de leeftijd van de zwemmers. Ook het aantal trainingen varieert van groep tot groep.

 

De eerste groep (C4) is deze van de 'eendjes' ( dit zijn de 9-10 jarigen). Deze groep is specifiek gericht op mensen die juist uit de zwemschool komen en interesse tonen voor wedstrijden. Ook zwemmers die de zwemschool nog niet volledig doorlopen hebben maar de nodige aanleg vertonen krijgen hierin een plaats. Hier wordt er nog voornamelijk op de techniek gewerkt. Ook typische wedstrijdzaken krijgen wat extra aandacht: starten, keerpunten, ... .

Zwemmers die uit onze zwemschool komen of via een testtraining als externe kunnen aansluiten en te oud zijn voor onze "eendjesgroep" komen terecht bij de groep C3+. De doelstellingen zijn dezelfde als bij de C4 maar er wordt met leeftijdsgenoten getraind.

Zwemmers die al te oud zijn voor de eendjes of wiens niveau al wat hoger ligt komen terecht bij de 'echte competitiegroep'. Deze is nog onderverdeeld in 3 groepen (C3,C2 en C1)  volgens leeftijd/snelheid.

Het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen varieert van maand tot maand. We proberen echter toch een 2tal wedstrijden per maand te kunnen aanbieden gedurende het wedstrijdseizoen (oktober t.e.m. juni). Deelname aan alle wedstrijden is niet verplicht, maar we verwachten toch dat elke competitiezwemmer aan minstens zes wedstrijden deelneemt (lees de afspraken).

Wanneer je niet aan je minimum aantal wedstrijden deelneemt krijg je een waarschuwing. Indien je het seizoen nadien niet voldoet kan je doorverwezen worden naar een andere groep binnen onze zwemclub.

Wedstrijdzwemmer worden vergt een zekere discipline.  We verwachten van jou (en je ouders) dat je je aan de gedragsregels houdt. Neem de tijd om ze even door te nemen.

We verwachten van de wedstrijdzwemmers een aanwezigheid van minstens 75% op maandbasis. Wanneer je niet aan deze voorwaarden voldoet kan je doorverwezen worden naar een andere groep binnen onze zwemclub.

Ook van de ouders verwachten we, vanaf het tweede seizoen als competitiezwemmer, een actieve betrokkenheid binnen het club gebeuren. Meestal is dit als official.

Dit zal u ook gevraagd worden door het bestuur.